Sivas Katliamı: Her devlet bir kilisedir

Her devlet bir kilisedir

Anarşist grupların bir kısmı 1993 yılında Sivas’ta gerçekleşen katliamla ilgili olarak ortak bildiri yayınladı. Devletin ötekileştirdiği Aleviliğin her dönem baskı altına alındığı ifade edilen bildiride Alevilere hitaben “Devletin sizin dökülen kanlarınızdan büyük bir mutluluk duyduğunu/ duyacağını zaten bizden iyi biliyorsunuz.  Bilelim ki Sivas’ta kibriti bizzat devletin ta kendisi çaktı, yine olsa yine çakacaktır biz Anarşistler tam da bu nedenle deriz ki her devlet bir canidir” denildi.

Bildirinin tam metni şöyle:

Sivas’ta 37 insanın diri diri, göz göre yakılması hafızalardan silinmedi ve sildirilmemelidir de. Bir Alevi’nin dediği gibi ‘o ateş yandıkça hafızanın ateşi de hiç sönmemeli’

Beslenmeli, çünkü devlet dini ya da devletin resmî ideolojisi tarafından birörnekleştirilme girişimine karşı bir direniş olan Alevi inancı, hep yandı, yakıldı ve hep öteki olarak kaldı.

Her devletin bir Katolisizmi vardır

Bir modern ulus devlet ideolojisi olan Kemalizm bile tüm laisite vurgularına rağmen, devlet dini olarak Sünnilik üzerinden kendini var etti ve Aleviler Kemalizm’in de ötekisi olarak kaldı. Tam da bu nedenle Kilise tarihte bir kez meydana gelen bir şey değildir. Kilise bir devlettir ve kilisenin dışında kalmak isteyenler de birer cadı; Kiliseler ise cadıları hep yakar.

Bu yüzdendir ki; her devlet bir kilisedir ve her devletin bir Katolisizmi vardır, bugün bu Katolikliğin adı ideolojidir; her din, her inanç da zaten bir ölçüde ideoloji denen sembolik düzeni bünyesinde taşır. Her ideoloji devlet tarafından çağrılmak, tanımlanmak, yerleştirilmek, onun tarafından kimlik denen hapishanenin içine konmak için de vücut bulmuştur. Ve her devlet bir “din” üzere-yani bir resmi ideoloji ile-doğar ve her dinin “sapkını/sapkınları” olur. Anadolu Aleviliği, tam da bu nedenle tarih boyunca sapkın ilan edildi, çünkü devletin ideolojik dolgu malzemesi olmak istemedi.

Alevilik devlete tabii olmak istemedi

Alevilik, göçebe toplulukların devlet tarafından yerleştirilmek istenmesine karşı bir direnç olarak doğdu ve hiyerarşik bir inanç sistemi yerine, eşitlikçi bir inanç sistemi oldu, eşitlikçi bir kozmoloji inşaa etti. Sünnilik denen Kilise’ye ve elbette Sünni devlete taabi olmak istemedi. Aleviliğin avantajı İktidar denen kapanın dışında kalabilmesiydi. Aleviliği Alevilik yapan göçebe köklerinden getirdiği özgürlükten kopmaması oldu. Eğer Alevilik de resmileşirse o zaman muhalif yönünü, taşıdığı komünalist ve özgürlükçü köklerindeki özelliklerini de kaybeder.

Amacımızın bir Alevilik güzellemesi olmadığını da belirtmek isteriz, çünkü belki Alevilik devlet inancı olmadı ama bünyesindeki hiyerarşik dedelik olgusu nedeniyle de tam bir özgürlük inancı da olamadı.

Biz Anarşistler, ister inanç, ister ideoloji, isterse kimlik olsun hiyerarşiye, otoriteryanlığa teslim olan her düşüncenin içinde bir devlet taşıdığını biliyoruz. Ama bu kayıtlarımız ezilenlerle dayanışmamıza engel değil.

Bu toprakların ötekisidir Alevilik

Alevilik bu toprakların her daim ötekisi oldu, her daim mazlumlaştırıldı ve tüm siyasi muhalefetin de zemini, yuvası, koruyucu kozası oldu. O yüzden Alevilere diyoruz ki kendinizi devletin tanıması için uğraşmayın, tam tersine kalenderi dervişlerin yaptığı “Anarşik” özgürlüğü yeniden çağırın, bir kötülük çiçeği olan devlete sırtınızı dönün. Devletten uzakta kendi hayat alanınızı örmeye, komünal dayanışmanızı sürdürmeye devam edin. Böyle bir Alevilik bizim nezdimizde özgürlükçü olarak kabul edileceği için bizim dayanışmamız da daha güçlü ve daha yürekten olacaktır.

Devlete, Sünnilik Kilisenin size karşı katliamcı niyetlerine gelirsek, Çorum’daki barikatları hiç unutmayın! Savunma saldırı değildir ve her topluluğun/toplumun kendi varoluşunu, kendi yaşamını savunması meşrudur. Bunu devletten asla beklemeyin. Devletin sizin dökülen kanlarınızdan büyük bir mutluluk duyduğunu/ duyacağını zaten bizden iyi biliyorsunuz.  Bilelim ki Sivas’ta kibriti bizzat devletin ta kendisi çaktı, yine olsa yine çakacaktır biz Anarşistler tam da bu nedenle deriz ki her devlet bir canidir.

Devletten uzak durun

Biz her inanca, her kültüre aynı şeyi söylüyoruz, devletten uzakta olun.. olabildiğince uzakta. Ne beyninize ne de kalbinize yerleşmesine izin vermeyin.

Sünnilikten çıkartılacak en önemli ders de bu olsa gerek. Çünkü Sünnilik devlet kapanına bilerek ve isteyerek girdi ve Türk-İslam sentezi olan faşist ideolojinin dolgu malzemesi olmayı gönüllükle istedi.

Sivası… Sivasları, Maraşları, Çorumları unutmayın çünkü Sivas katliamı devletlerin tarih boyunca işlediği cinayetler içinde ne ilk ne de son olacak. Her devlet bir kilisedir ve her devlet dışı yaşayan da bir cadı.

YAŞASIN CADILAR; YAŞASIN ÖZGÜRLÜK

  • Anarşistanbul
  • EkoAnarşi
  • Yeşil öfke

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.