ÇMO İstanbul – İzmit arasına yapılacak olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun içerisinde kalan 1.derece doğal sit alanı olan Ballıkayalar Tabiat Parkı’ndan geçmesi bir felaket olarak tanımlayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bir itiraz dilekçesi gönderdi

Çevre Mühendisleri Odası(ÇMO) Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı, Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit’ten geçen bölümünde yer alan Ballıkayalar Tabiat Parkı’nın 1’inci derece sit alanı olması ve 17 bin ağacın kesilmesine gerek olmadığına dair Kocaeli Çevre ce Şehircilik İl Müdürlüğüne bir itiraz dilekçesi gönderdi. Verilen itiraz dilekçesinde sorunları sıralayan Sait Ağdacı konu ile ilgili Müdürlüğe verdiği bilgide şu konulara değindi, “Raporda verilen bilgiler ışığında, her ne kadar sit alanının kuzey sınırına çok yakın bir bölümden geçmesine rağmen, rüzgar esme yönlerine göre hem inşaat hem işletme dönemi boyunca oluşacak tüm emisyonlar Ballıkayalar Tabiat Parkı’nın iç kısımlarına doğru taşınacaktır. Bu da sadece geçtiği bölgenin değil Tabiat Parkı’nın tamamı için bir sorun oluşturacağını göstermektedir. Bunun dışında raporda birkaç satırlık bir Acil Müdahale Planı dışında böylesine büyük ve önemli bir proje için acil durumlarda nasıl bir yol izleneceğine dair en ufak bir bilgi verilmemiştir. Projenin ciddiyetini anlamamız açısından önemli bir husus olması dışında bir anlam ifade etmemesi, oluşabilecek iş cinayetleri ve çevre felaketleri konusunda bir uyarıcı olarak görülmelidir”dedi.

‘UYARICI OLARAK GÖRÜLMELİDİR’

Ağdacı , “Rapor ile ilgili öncelikli konu, ÇED Yönetmeliğinin “Komisyonun çalışma usulü ve çevresel etki değerlendirmesi raporunun incelenmesi” başlıklı 12. Maddesine göre uygun bir inceleme yapılmamış, olumsuz kurum görüşü bulunmasına rağmen (Kocaeli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun olumsuz görüşü) İnceleme Değerlendirme süreci durdurulmamış, komisyon çalışmaları devam etmiştir. Herhangi bir projede en ufak olumsuz görüşte projeler durdurulurken, raporda anlatıldığı şekliyle 200 milyon yıllık geçmişi olan Ballıkayalar Tabiat Parkı için verilen olumsuz görüş görmezden gelinmiştir. Proje için acil durumlarda nasıl bir yol izleneceğine dair en ufak bir bilgi verilmemiştir. Projenin ciddiyetini anlamamız açısından önemli bir husus olması dışında bir anlam ifade etmemesi, oluşabilecek iş cinayetleri ve çevre felaketleri konusunda bir uyarıcı olarak görülmelidir” dedi.

‘NESLİ TÜKENEN HAYVANLAR VAR’

Ağdacı sözlerine “Güzergahta nesli tehlike altında olan kukumav, çil keklik, kınalı keklik, kayasıvacısı, kır incirkuşu, mavi doğan, ebabil ve Karasağan gibi kuş türlerinin bulunması, Proje alanında Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmit Orman İşlete Müdürlüğü tarafından hazırlanan inceleme değerlendirme formunda projenin İzmit ili sınırlarında Orman Sayılan Alan Miktarı 841 bin 522 metrekare’dir. Orman Sayılan Alan içerisinde kullanılacak yol güzergahı göz önüne alındığında yaklaşık 17 Bin adet ağacın kesilmesi söz konusu olacaktır” diyerek devam etti.

‘17 BİN AĞAÇ KESİLMESİNE DEĞMEYECEKTİR’

Ağdacı son olarak “Yapımı planlanan yolun yolculuk süresini 35 dk. Kısaltacağı öngörülmektedir.  Sürenin bu kadar kısaltılması; Ballıkayalar gibi 200 milyon yıllık süreçte oluşmuş bir Tabiat Parkını yok etmeye, bölgedeki mevcut tarım arazileri ile 17 Bin adet ağacın kesilmesine değmeyeceği aşikardır. Bu projenin halkın ve çevrenin yararına olmadığı düşüncesiyle ÇED Raporuna TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi olarak itiraz ediyoruz” dedi.

Share.
Exit mobile version